Majlis Pelancaran Sambutan
100 Tahun SITC-MPSI-IPSI-UPSI

29 November 2021 | Dewan Tuanku Canselor, UPSI

SAMBUTAN 100 TAHUN SITC - UPSI